STAFF

Career
  • 筑波大学基礎工学類物理工学系 卒業
  • カメラ関係企業 勤務
  • 複数の特許事務所 勤務
  • 野間特許事務所 開所
  • 清原国際特許事務所 勤務